ND2016

Welcome

Nederlands

REWARD: CLOSING SYMPOSIUM:

Is there a future for healthy food choices?
The importance of a healthy diet is undeniable. Nevertheless, the temptation of palatable foods often hinders the choice for healthy foods. Consequently, a lot of children and adolescents have bad eating habits, with well-known and alarming health outcomes.
Can something be done about this?
There are a lot of health promotion campaigns and programs in which children, adolescents and their environment (parents, schools) are informed about healthy food and healthy eating. Unfortunately, outcomes of these programs are often insufficient and they tend to have only small effects on weight and health. Children and adolescents might gain knowledge on healthy and unhealthy food items, but this does not always imply a change in eating habits.
Knowledge does not equal behavior change. To change eating behavior, we need innovative evidence-based projects, based on scientific research!

In 2012, IWT granted funding to a Flemish consortium to start with an innovative and daring research and valorization project: the REWARD project.

Aim of the REWARD project is to tackle the problem of unhealthy eating and overweight in children and adolescents, by focusing on the appreciation of healthy food as a reward while acknowledging individual differences in reward sensitivity and its role in eating behavior.

REWARD is the first research project bringing together scientists from different fields (psychology, medicine, public health, bio-ingeniering and communication science) from two major Flemish Universities (UGent and KULeuven) to investigate the role of rewards and reward sensitivity in eating behavior in toddlers, children and adolescents.

What did we achieve with the REWARD project?
We will present the results from the 4 years of research at a closing symposium in October 2016!
what?
closing symposium: REWARD: Rewarding healthy food choices
where?
Royal Library Brussels, Belgium
when?
October, 27-28, 2016
DAY 1: science day:
Is there a future for healthy food choices?
Reward researchers present the results of their studies. Several internationally known scholars will integrate these results in a broader context.

We will discuss:

  • The amazing role of neurobiology
  • The important role of learning processes
  • The neglected role of the environment
  • The growing role of policy?
Language today will be English. Target groups are scientists and stakeholders.
DAY 2: valorization day:
Can we learn children and adolescents to make the healthy choice?
Reward researchers and stakeholders will discuss the implications of the study results for the promotion of healthy food choices in children and adolescents. Concrete tools for health promotion were developed in a close collaboration between researchers and stakeholders, and these will be presented at this valorization day.

Language today will be Duth. Target groups are (Dutch speaking) scientists, health promotion organizations and stakeholders.


REWARD: EINDSYMPOSIUM:

Is there a future for healthy food choices?
Het belang van een gezonde voeding is duidelijk. Toch is het vaak moeilijk om tussen al dat lekkers te kiezen voor iets gezonds. Heel wat kinderen en jongeren hebben dan ook ongezonde eetgewoonten. De gevolgen hiervan zijn duidelijk bekend en worden alarmerend.
Valt er hier iets aan te doen?
Er bestaan heel wat programma’s waarbij kinderen, jongeren en hun omgeving (ouders, scholen) geïnformeerd worden over wat gezonde voeding is en hoe ze gezonder kunnen eten. Jammer genoeg werken deze programma’s vaak niet goed genoeg en hebben ze maar een klein effect op het gewicht en de gezondheid van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren doen dan misschien wel kennis op over wat gezond en ongezond is, maar dat betekent nog niet dat ze hun eetgedrag veranderen.

Kennis is geen gedragsverandering. Om eetgedrag ten goede te veranderen,moeten we streven naar innoverende evidence-based projecten, gebaseerd op onderzoek!

Een groep Vlaamse onderzoekers kreeg subsidies van het IWT om een gedurfd project op te starten in december 2012: Het REWARD-project.

Het REWARD-project had als doel het probleem van ongezonde eetgewoonten en overgewicht bij kinderen en jongeren anders aan te pakken door aandacht te hebben voor (a) het leren waarderen van gezonde dingen en aan te tonen hoe dat ‘leren’ kan werken voor iemand als er een aangepaste ‘reward’ volgt (b) maar met oog voor aangeboren verschillen tussen kinderen door aan te tonen hoe iemands beloningsgevoeligheid zijn of haar eetgewoonten beïnvloedt.

Reward, uitgevoerd binnen het SBO-programma van IWT, is het allereerste onderzoek waarbij wetenschappers uit verschillende takken van de wetenschap (psychologie, geneeskunde, maatschappelijke gezondheidskunde, bio-ingenieurs- en communicatiewetenschappen) van verschillende Vlaamse universiteiten (UGent en KULeuven) samenwerkten om te onderzoeken welke rol beloningen en beloningsgevoeligheid spelen in de eetgewoonten van zowel peuters, kinderen, als adolescenten.

Wat hebben we met het REWARD project kunnen bereiken?
In oktober 2016 worden op het eindsymposium de resultaten vrijgeven !
Na 4 jaar onderzoek nodigen wij u graag uit op ons tweedaags symposium REWARD: Rewarding healthy food choices
waar?:
Koninklijke Bibliotheek Brussel, België
wanneer:
27-28 oktober 2016
DAG 1: Is there a future for healthy food choices? wetenschappelijk luik
Op deze dag presenteren de Reward onderzoekers hun onderzoeksresultaten. Verschillende internationaal gerenommeerde sprekers integreren deze resultaten in breder kader. Topics die aan bod komen zijn
  • de verbazingwekkende rol van neurobiologie
  • de complexe rol van leerprocessen
  • de impact van de omgeving: te lang verwaarloosd?
  • de groeiende verantwoordelijkheden van het beleid

Voertaal van deze dag is het Engels. Doelgroep zijn wetenschappers, stakeholders en geïnteresseerde betrokkenen.

DAG 2: Titel: Kunnen we kinderen en jongeren nog gezonde voedingskeuzes aanleren? valorisatie luik
Het unieke aan het Reward –project is dat er naast een team van onderzoekers ook 20 stakeholders (zowel vertegenwoordigers van twee steden (Eeklo en Aalter), scholen, de gezondheidssectoren, overheid als industrie) regelmatig met het team samenkwamen om de wetenschappelijke bevindingen om te zetten in concretere plannen.

Vertrekkende vanuit de onderzoeksbevindingen dachten deze stakeholders na wat de resultaten konden betekenen voor hun doelgroep, en werkten ze mee aan aangepaste programma’s, handleidingen en trainingsmateriaal bruikbaar in de voedings- en gezondheidspromotie.

Op de valorisatiedag stellen de Reward onderzoekers en de actoren uit het veld samen voor hoe de onderzoeksresultaten concrete bijdragen kunnen leveren aan de promotie van gezonde voedingskeuzes bij kinderen en jongeren.

Er is ruimte voor debat en, er zijn uitgebreide netwerkmogelijkheden.

Voertaal voor deze dag is het Nederlands. Doelgroep zijn wetenschappers, stakeholders, organisaties werkzaam in het veld en geïnteresseerde betrokkenen.


↑ Top
Copyright © 2016 Semico nvPowered by Mintyfresh Software Architects